Ogłoszenia

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

W tym dziale znajdują się informacje o wszczętych postępowaniach na usługi dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. 

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 000,00 złotych prowadzi przy użyciu platformy E-zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Na Platformie można znaleźć informacje na temat wszystkich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

COM_CONTENT_READ_MOREUsługi

W tym dziale znajdują się informacje o wszczętych postępowaniach na dostawy dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. 

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 000,00 złotych prowadzi przy użyciu platformy E-zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Na Platformie można znaleźć informacje na temat wszystkich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

COM_CONTENT_READ_MOREDostawy

W tym dziale znajdują się informacje o wszczętych postępowaniach na roboty budowlane dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. 

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 000,00 złotych prowadzi przy użyciu platformy E-zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Na Platformie można znaleźć informacje na temat wszystkich postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

COM_CONTENT_READ_MORERoboty Budowlane

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Przykładowej Instytucji i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Instytucji

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Instytucji oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów