Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Instytucji oraz o wynikach naboru.

Ogłoszenie o zatrudnienie pdf

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 06.04 Wsparcie pracowników i pracodawców pn. "Rehabilitacja medyczna szansą na zdrowie"

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), oraz regulaminu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym Działanie 06.04 Wsparcie pracowników i pracodawców, Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym Działanie 06.04 Wsparcie pracowników i pracodawców pn. "Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej II"

Projekt jest zatytułowany "Rehabilitacja medyczna szansą na zdrowie"

Liderem projektu jest Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o., który jednocześnie będzie sprawował nadzór merytoryczny nad projektem oraz wyznaczał kierunki działań.

05.07.2024r.

Ogłoszenie word
Zał. Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy word
Zał. Nr 2 - Oświadczenie o współpracy word

 

Ogłoszenie o zatrudnienie pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii pdf

 

Ogłoszenie o zatrudnienie  pdf

 

Ogłoszenie o zatrudnienie  pdf

 

Ogłoszenie o zatrudnienie  pdf