Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usług pn. „Zakup i dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z ich oprzyrządowaniem oraz innych preparatów do żywienia pacjentów”

Przetarg zamówień publicznych: NLO-3820-01/TP/23

           ID postępowania: ocds-148610-db81ed10-c323-11ed-b311-9aae6ad31be8

Data publikacji: 15.03.2023 r.

Termin składania ofert: 23.03.2023 r. do godz. 09:00

Kwota przeznaczona na zamówienie: 

  • Część nr 1 – 411395,40 PLN
  • Część nr 2 – 7137,77 PLN
  • Część nr 3 – 53958,83 PLN
  • Część nr 4 – 10756,30 PLN
  • Część nr 5 – 35769,60 PLN
  Pobierz
Ogłoszenie pdf
SWZ pdf 
Załączniki winzip
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ pdf
Wyjaśnienia nr 2 do SWZ pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 15 marzec 2023 12:49 Krzysztof Zajczewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 marzec 2023 10:58 Krzysztof Zajczewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 marzec 2023 10:08 Krzysztof Zajczewski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 marzec 2023 08:17 Krzysztof Zajczewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 kwiecień 2023 08:58 Krzysztof Zajczewski