Konkurs ofert

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.