Zamówienia publiczne

Dostawy

W tym dziale znajdują się informacje o wszczętych postępowaniach na dostawy dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. 

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usług pn. „Zakup i dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z ich oprzyrządowaniem oraz innych preparatów do żywienia pacjentów” 15-03-2023 Udostępniony przez: Krzysztof Zajczewski Odsłon: 102
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę leków. 19-12-2022 Udostępniony przez: Krzysztof Zajczewski Odsłon: 201
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę asortymentu do zabiegów laparoskopowych 14-12-2022 Udostępniony przez: Krzysztof Zajczewski Odsłon: 136
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę implantów ortopedycznych. 07-12-2022 Udostępniony przez: Krzysztof Zajczewski Odsłon: 121
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę asortymentu do zabiegów laparoskopowych 06-12-2022 Udostępniony przez: Krzysztof Zajczewski Odsłon: 191
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę asortymentu do zabiegów laparoskopowych 18-11-2022 Udostępniony przez: Krzysztof Zajczewski Odsłon: 159
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę implantów ortopedycznych 09-11-2022 Udostępniony przez: Krzysztof Zajczewski Odsłon: 114
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku. 24-10-2022 Udostępniony przez: Krzysztof Zajczewski Odsłon: 140
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2 19-10-2022 Udostępniony przez: Krzysztof Zajczewski Odsłon: 207
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r Pzp (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zakup energii elektryc 16-09-2022 Udostępniony przez: Krzysztof Zajczewski Odsłon: 107