Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie usługi pn. „Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych zakaźnych, niebezpiecznych odpadów medycznych oraz innych niż niebezpiecznych odpadów medycznych”.

Numer postępowania: NLO-3822-06/TP/22

ID Postępowania (miniPortal): af016d35-9a0c-4fd5-896d-4ebec93ddb4a

Data publikacji: 09.11.2022 r.

Termin składania ofert: 17.11.2022 r.  do godz. 09:00

  Pobierz
Ogłoszenie pdf
 SWZ pdf
Załączniki pdf
Odpowiedzi nr 1 pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej pdf
Informacja z otwarcia ofert pdf
Informacja o wyborze oferty pdf

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 21 listopad 2022 07:40 Krzysztof Zajczewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 listopad 2022 11:10 Krzysztof Zajczewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 listopad 2022 11:11 Krzysztof Zajczewski