Ogłoszenie o zatrudnienie  pdf
Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia  pdf
Ankieta ofertowa dla lekarza  pdf
Ankieta ofertowa dla położnej  pdf
Klauzula informacyjna  pdf
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii pdf

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 marzec 2024 07:36 Krzysztof Zajczewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 marzec 2024 07:40 Krzysztof Zajczewski
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 marzec 2024 07:18 Krzysztof Zajczewski