Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Instytucji oraz o wynikach naboru.

Ogłoszenie o zatrudnienie  pdf

 

Ogłoszenie o zatrudnienie  pdf

 

Ogłoszenie o zatrudnienie  pdf
Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia  pdf
Ankieta ofertowa dla lekarza  pdf
Ankieta ofertowa dla położnej  pdf
Klauzula informacyjna  pdf
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii pdf

 

Ogłoszenie o zatrudnienie  pdf

 

 Ogłoszenie o zatrudnienie  pdf